Raili Kärmas: “Enne reformi tuleks kokku leppida see, millise kvaliteediga veeteenust me tulevikus soovime”

3. novembril rääkis EVEL-i tegevjuht Raili Kärmas Terevisioonis veereformist, vee võimalikust hinnatõusust ja Eesti vee-ettevõtete tulevikust. Ta nentis muutuste vajalikkust, eriti olukorras, kui edasised investeeringud jäävad eurotoetuste puudumisel vee-ettevõtete endi kanda. “See on vajalik, et kõik süsteemid toimiks ka kümne ja kolmekümne aasta pärast,” sõnas Kärmas.

Raili Kärmas rõhutas, et vee-ettevõtted on seni väga hästi hakkama saanud, 84% eestimaalastest on veevärgiga ja 82% ühiskanalisatsiooniga ühinenud, samuti puhastatakse kogu ühiskanalisatsiooni kaudu kogutav reovesi enne suublasse juhtimist, säästes selliselt nii veekogusid kui ka keskkonda.

Küsimusele inimeste hirmudest vee hinna tõusu osas rõhutas Kärmas, et veehinna tõusud tunduvad protsentuaalsete muutustena palju suuremad, kui need on absoluutnumbrites tegelikult, ning keskmised Eesti hinnad jäävad taskukohaseks ka peale hinnatõuse.

Lisaks rõhutas Kärmas, et  vee-ettevõtted ei määra vee hinda ise, vaid seda teeb Konkurentsiamet, arvestades vee-ettevõtte põhjendatud kulusid ja lubatud tulukust. EVEL on saatnud Konkurentsiametile ka ettepanekud, kuidas vältida hüppelisi hinnatõuse, kogudes investeeringuteks vajalikud rahalised vahendid kokku pikema aja jooksul. Hetkel lähtub Konkurentsiamet investeeringute kavandamisel vaid ühe-aastasest perspektiivist.

Vaata täispikka intervjuud Raili Kärmasega: Terevisioon | ETV | ERR

Foto: Terevisioon