Marko Pomerants kirjutab 13. veebruari Virumaa Teatajas veeteenuse tulevikust ja vee hinna kujunemisest:

Veekindel Eesti

“Te pole millestki sellisest varem kuulnud? Ma loodan, et edaspidi kuulete, sest see puudutab vähemasti 4/5 eestimaalasi, kes saavad praegu vee ühisveevärgist ja kellel on ka kasutada kanalisatsiooniteenus. Lääne-Virumaal on selliseid inimesi kolmveerand maakonna elanikkonnast. Veekindel Eesti tähendab seda, et kvaliteetset joogivett jätkub, et veeettevõtted on kestlikud, et torustikud pole avariiohtlikud ning tarbijatel on meelerahu ja kindel tunne.”

Ettevõtjana peatub Marko Pomerants pikemalt investeeringute vajalikkusel, puudutab ka vee-ettevõtete liitumise/mitteliitumise teemat  ning kaalub argumenteeritult muidki veereformiga seonduvaid aspekte.

Artiklit saab lugeda siit: Veekindel Eesti (postimees.ee)