Pärnu Postimees: vee-ettevõtted veab põhja teenuse ebaõiglaselt madal hind

Pärnu Postimehe artiklis (19.01.2024) vaagitakse vee hinda, arvestades kõigi osapoolte seisukohti.. Sõna antakse nii EVEL-ile, kohalikele omavalitsustele ja vee-ettevõtetele kui ka Konkurentsiametile.

Lõik artiklist:

Lääneranna kandis veeteenust pakkuva AS Matsalu Veevärgi juhatuse liige Hans Liibek on veendunud, et praeguse mudeliga edasi liikudes tabaks valusam löök vee-ettevõtteid kümmekonna aasta pärast, mil euroraha toel loodud taristu vajab uuendamist. Selleks ei ole ettevõtetel võimalik puhvrit kasvatada, sest hind, mida nad võivad tarbijatelt küsida, ei kata investeeringuid.

Artiklis on ära toodud ka Kliimaministeeriumi töörühma eesmärgid, millest olulisemad on kindlasti, et veeteenus jääks kvaliteetseks ja tarbija jaksaks vee eest maksta.

Loe täismahus artiklit: Juhtide seisukoht: Vee-ettevõtted veab põhja teenuse ebaõiglaselt madal hind (postimees.ee)  

Foto: Ivan Bandura, Unslplash (foto on illustratiivne)