Torud külmuvad, sulavad ja külmuvad – mida teha?

Külmas jaanuaris on mitmed ajakirjad-ajalehed võtnud teemaks veetorude jäätumise ja selle vältimise. Rõõm on tõdeda, et kompetentse allikana kasutatakse ikka EVEL-i nõuandeid:

  • Maakodudes ja muudes hoonetes, mida ei kasutata iga päev, kontrolli üle, et maakraan või pump kaevus oleksid suletud ning torustik veest tühjendatud (sh veeboiler, WC-poti loputuskast ja äravool, kraanikausi äravool ja muud veesõlmed).
  • Kasutuses olevates hoonetes vaata üle kogu veetorustik ja veendu, et külm ei pääseks torustikule ligi. Soojusta torustik seal, kus see võib olla mõjutatud välistemperatuurist.
  • Kõige haavatavamad on torud, mis asuvad maapinna külmumispiirist ülalpool (vähem kui 1,6 m sügavusel maapinnas). Näiteks võivad asuda sellised torud vahetult enne majja sisenemist. Lisaks on külmumisohus torud, mis on vastu soojustamata maja seina.
  • Arvesta ka niiskuse ja tõmbetuulega. Niiskus vähendab soojapidavust ja tõmbetuul kiirendab torustike külmumist. Seepärast vaata üle, et keldrite aknad ja uksed oleksid korralikult suletud ning vajadusel tihendatud soojakindlamaks.
  • Pea meeles, et ka veearvesti ei tohi jääda külma kätte, kuna külm kahjustab veearvesti töökindlust. Veearvestit ümbritsev temperatuur ei tohi langeda alla kahe soojakraadi.
  • Kui torustik on juba külmumas, võib (väga) lühiajalise abinõuna jätta veekraan pisut lahti, et torustikus toimuks vee liikumine, mis vähendab torustiku läbikülmumise kiirust.
  • Kui torustik on juba külmunud, tuleb tuvastada koht, kust külm on torustikule ligi pääsenud. Kui tegemist ei ole ulatusliku läbikülmumisega, alusta ohutute vahenditega aeglaselt torustiku soojendamist. Näiteks on selleks sobiv vahend soojapuhur. Tasub siiski olla ettevaatlik, sest jää paisub sulades ja võib põhjustada toru purunemist.
  • Väldi metalltorustiku soojendamist leeklambi või muu lahtise leegiga, kuna tuleoht on väga suur.
  • Kui torustiku külmumine on ulatuslik, pöördu abi saamiseks torutöid teostava ettevõtte poole.

Illustratsioon: Freepik