Kliimaministeeriumis allkirjastati hea tahte ja koostöö leping

Veereform on vältimatu – see on tõde, millega nõustusid  kõik veereformiga seotud osapooled, kes eile, 14. detsembril kirjutasid Kliimaministeeriumis alla hea tahte ja koostöö lepingule. Töö alles käib ja kõigi osapoolte huvid seoses veereformiga on esialgu veel vastukäivad. Hea tahte ja koostööleping on aga loodetavasti just see päästerõngas, mis aitab veereformi läbi viia selliselt, et muutused ei tuleks kellegi arvelt.

Lepingule kirjutas EVEL-I poolt alla EVEL-I juhatuse esimees Andres Aruhein.

Andres Aruhein astus üles ka lühikese sõnavõtuga, milles rõhutas vajadust vee-ettevõtete tööd ja tegevust adekvaatselt hinnata:

“ Täna pakuvad Eesti vee-ettevõtted  kvaliteetset veeteenust. Kümne aasta perspektiivis see ei pruugi nii jääda, sest seadmed vananevad.  Juba 10 aastat tagasi on vee-ettevõtted teavitanud vajadusest muuta regulatsiooni selliselt, et veehinnas arvestatakse õiglaselt taristu tööshoidmiseks ja taastamiseks vajalikku kulu.

Vee-ettevõtete liit loodab, et koostöölepingu alusel tehtava töö raames arvestatakse ka vee-ettevõtete positiivsete näidete kogemust. Projekti lähtearuandest saab välja lugeda, justkui oleks kogu Eesti veemajandus mäda, julgen väita, et nii see ei ole. Leidub ka halbu praktikaid, kuid  julgen väita, et positiivseid näiteid on kindlasti rohkem. 

Soovin et seda tööd tehes näeksid osalejad puude taga ka metsa.”

Intervjuus Kanal 2 uudistesaatele Reporter tõdes Andres Aruhein, et kui toetusi ei leita, siis tuleb investeeringuteks leida raha läbi veehinna tõusu. See on reaalsus, millega Eesti ühiskonnal tuleb hetkel silmitsi seista.

Loe teema kohta pikemalt:

Kliimaministeerium alustab üleriigilise veemajanduse reformi kavandamist | Kliimaministeerium

Foto: Karli Saul