EVEL osales Rohekäitumise Müksatonil: ikka parema tuleviku nimel

Müksaton on häkatoni-laadne formaat, kus asutusteülesed tiimid uurivad kolme päeva jooksul süvitsi inimeste käitumist mõjutavaid tegureid ning otsivad võimalusi nende muutmiseks. 1. novembril toimunud Müksatonil osales Viimsi tiimis ka EVEL.

Viimsi tiimi teema oli jätkusuutlik veetarbimine, rõhuga kuivaperioodi kastmisharjumustel. Seitsmeliikmeline meeskond analüüsis hetkeolukorda ja inimeste käitumist, põhjus-tagajärg seoseid, tegutsemismotiive ja võimalikke lahendusi.

Kas ja kuidas mõjutada inimesi oma tõekspidamisi ja harjumusi muutma, on Müksatoni läbiv idee. Lähinädalatel viiakse tiimiliikmete poolt läbi intervjuud erinevate linnaosade elanikega, et mõista paremini probleemi olemust ja inimeste käitumist ning ehk leida ka lahendus, kuidas joogivee tarbimist põuaperioodil efektiivselt vähendada.

Viimsi tiimis osalesid: Ivar Hendla, Kristi Berggren ja Taavi Rebane (Viimsi Vallavalitsus), Brigita Perm ja Ergo Eesmaa (Harku Vallavalitsus), Pille Arula (Viimsi Vesi), Helelyn Tammsaar (juhendaja) ja Ethel Lillemägi (EVEL-I tegevmeeskond).