Ettevõtted ja liidud on uute maksude ja maksutõusude vastu

Ettevõtlusorganisatsioonid tegid valitsusele ühispöördumise, milles väljendatakse muret viimastel aastatel Eesti ettevõtete konkurentsivõime halvenemise pärast rahvusvahelistel turgudel. Pöördumises nõuti, et majanduslanguses ei võetaks vastu Eesti ettevõtete konkurentsivõimet halvendavaid otsuseid, samuti ollakse vastu maksude kehtestamisele või olemasolevate maksude tõstmisele, mida ei ole õigusaktidesse veel sisse kirjutatud.

Pöördumisele on alla kirjutanud ka EVEL.

Loe täispikka teksti:

Ettevõtlusorganisatsioonid nõuavad valitsuselt tegevusi, mis ei halvendaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet | Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Foto: Freepik