Kuidas lahendada “mugavuskemikaalide” probleemi veemajanduses?

Läänemeremaade Interregi toel toimus veespetsialistidele 12.-14.02.2024 Tartus EMPEREST-projekti seminar, mille eesmärk oli selgitada floor-orgaaniliste püsivate ühendite (PFAS) ja ka üldisemalt püsivate orgaaniliste saasteainete (POP) eemaldamisega seotud regulatsioone, tehnoloogilisi lahendusi ning nende ainete mõju keskkonnale ja inimesele. Seminari juhatasid sisse Tartu abilinnapea Raimond Tamm ja AS Tartu Veevärk juhataja Toomas Kapp. Seminaripäeva juhtisid Taavo Tenno Tartu Ülikoolist ja Mayumi Narongin Fujikawa Rootsi Keskkonnauuringute Instituudist.

Loengutes ja töötubades arutati, kuidas alustada nende ülimalt püsivate mugavuskemikaalide probleemi lahendamist. PFAS-ühendite mõjust keskkonnale ja inimesele rääkis TÜ professor Angela Ivask, ELi regulatsioonide vastavust ühiskonna ootustele saastamata keskkonna suhtes analüüsis püsivate saasteainete ekspert Hannela Artus ning riskihinnangute ja töövõrgustike loomise kogemusi jagasid Bert-Ove Lund Rootsi Kemikaaliagentuurist ja Jonas Henriksson Rootsi Keskkonnauuringute Instituudist. Koostöös Berliini Tehnikaülikooli professori Matthias Barjenbruchi ja Tartu Ülikooli töörühmadega analüüsiti efektiivseid ja teostatavaid reovee puhastamise tehnoloogiaid, mida hakatakse projekti raames testima mobiilse pilootpuhastusseadmega Tartu, Tallinna ja Turu reoveepuhastites. Seminari toimumise ajal oli osalejatel võimalus külastada veel ehitusjärgus seadet ning süveneda tehnoloogilistesse lahendustesse koos projekteerija ja inseneridega.

Eesti-sisese võrgustiku loomiseks tutvustasid oma võimekust ja eesmärke POPide ja PFASide temaatikaga seotud Eesti organisatsioonid Eesti Keskkonnaagentuur, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, TalTech ja Tartu Ülikool.

Üritus andis laiapõhjalise ülevaate püsivate saasteainete probleemi olemusest, meie suurematele reoveepuhastitele lähiajal kehtima hakkavatest nõuetest ning uutest reoveepuhastuse tehnoloogiatest, millega eemaldatakse mikrosaasteaineid. Lisaks mobiilse pilootreoveepuhasti testimisele jätkab EMPERESTi projekt koolitustega praktikutele.

Märksõnad:

#emperest #reovabavesi #zeropfas #pfas #InterregBSR #MadeWithInterreg #ubcscc #TartuVeevärk #TallinnaVesi #BalticSea #wastewatertreatment #unitartuchemistry

Foto: Maria Andreeva