EVEL: Vee-ettevõtted avavad üle Eesti reoveepuhastite uksed laupäeval, 27. mail 2017 edastamaks inimestele ja tootjatele sõnum: keskkonnahoid muutub päev-päevalt aina rohkem eluküsimuseks

Pressiteade
23. mai 2017

EVEL: Vee-ettevõtted avavad üle Eesti reoveepuhastite uksed laupäeval, 27. mail 2017 edastamaks inimestele ja tootjatele sõnum: keskkonnahoid muutub päev-päevalt aina rohkem eluküsimuseks. WC pott pole prügikast ja probleem jõuab aine ringkäiguga inimeste ellu tagasi. Vee-ettevõtjad ei saa varsti riigi poolt temale pandud kohustustega üksi hakkama ja vajavad kodanike ning tootjate abi kahjuliku ahela sulgemiseks.

EVEL tegevdirektor Vahur Tarkmees: “Soovime puhastite avatud uste päevaga juhtida inimeste ja tootjate tähelepanu peamiselt kolmele asjaolule:

  1. Elukeskkonna hoid ja meie kõigi heaolu saab alguse tarbimisharjumustest. 86% Eesti elanikkonnast on ühendatud kanalisatsioonivõrguga, mille kaudu juhitakse nii olme- kui tööstusest pärinev reovesi puhastitele. Sealhulgas keskkonnale ja kanalisatsioonisüsteemidele kahjulikud ained, materjalid ja asjad. Puhastid ei suuda kõike kahjulikku vastu võtta ja neutraliseerida ning probleem süveneb. Raskemetalllid, ravimijäägid jõuavad tagasi keskkonda ja sageli ka inimeste toidulauale, igapäevaellu. Ainering on täis aga kahju süveneb. Soovime, et inimesed teadvustaks paremini igapäeva elust, -olust alguse saavatest ohtudest, mida saab leevendada tarbimisharjumuste kujundamisega, muutmisega. WC pott pole prügikast ja probleem jõuab aine ringkäiguga inimeste ellu tagasi. Vee-ettevõtjad ei saa enam üksi hakkama ja vajavad inimeste ja tootjate abi kahjustava ahela sulgemiseks.
  1. Reoveepuhastuse protsessi käigus tekkiv sete on suur väärtus, mis tuleb suunata taaskasutusele põllumajandusse, haljastusse ja kaevandusalade rekultiveerimisse. Ühiskonna suhtumine reoveesettest valmistatud komposti on tõrjuv. Kardetakse ohtlikke aineid, peljatakse sette kasutamisega kaasnevat bürokraatiat. Riik on nüüd pannud õla alla ja loob õigusaktiga võimaluse  teha reoveesette kompostist toode. Kui põllumajanduses või haljastuses kasutada reoveesette komposti, mis on tunnistatud tooteks, siis ei pea ennast jäätmekäitlejana registreerima ja aruannet esitama.  Selleks annab võimaluse sügisest kehtima hakkav keskkonnaministri määrus, mis nimetab kvaliteedinõuded ja muud tingimused reoveesettele kui tootele. Olulise ja suure positiivse väärtusega on asjaolu, et selline konkreetsetele tingimustele vastav reoveesete annab kasutajale kindluse, et materjal on kindlate ja kontrollitud omadustega. Soovime suurendada tootjate ja tarbijate usaldust reoveesette vastu, mida tuleks taaskasutades väärtustada.
  1. Vee-ettevõtted on elutähtsa teenuse osutajad. Tänapäeva puhastid on kaasaegse IT tehnoloogiaga huvitavad tööstused. Juba ammu mitte räpased kohad, millest tuleks võimalikult kauge kaarega mööda käia, mööda vaadata, nina kinnihoida. Vee-ettevõtted väärivad ühiskonna lugupidamist ja nende missiooni mõistmist keskkonna hoidmisel. Vee-ettevõttes töötada on auasi. Veekäitluse operaatori amet on tulevikuelukutse, mis pole kunagi varem olnud nii tähtis kui praegu, mil keskkonnahoid muutub päev-päevalt aina rohkem eluküsimuseks.”.

Lahtiste uste päevaga on ühinenud AS Tallinna Vesi, AS Tartu Veevärk, AS Emajõe Veevärk, AS Iivakivi, OÜ Jõgeva Veevärk, OÜ Kohila Maja, OÜ Järve Biopuhastus, AS Pärnu Vesi ja OÜ Põltsamaa Varahaldus. Ettevõtete nimekiri võib täieneda. Täpsem teave osalevate ettevõtete kohta viidetega registreerimisinfole on leitav interaktiivselt kaardilt.

Vaata ka fotogaleriid reoveepuhastitest EVELi kodulehelt.

Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 47 vee-ettevõtet ja 27 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee

 

Irina Vahtra, EVELi kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5648 3211; e-post: irina.vahtra@evel.ee

Vesi annab elu  logo eesti