HANKE EELTEADE

EVEL on alustamas märtsis 2016 hankemenetlust „Uuringu teostamine jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegiliseks korraldamiseks Eestis (EVEL  VVK strateegia)”.

Hange on planeeritud läbi viia Riigihangete registris vastavalt Keskkonnainvesteeringute Keskus hangete läbiviimise korrale.

Palume tähele panna, et olenemata asjaolust, et hankemenetlus viiakse läbi Riigihangete registris ei ole EVEL riigihanke mõistes Hankija.

Käesolev eelteade on avalikustatud eesmärgiga, et tulenevalt rahastusotsuses seatud pingelisest ajakavast, oleks potentsiaalsetel pakkujatel sellekohane eelinfo.

Eeldatav ajakava*

  1. Hanke väljakuulutamise  eeldatav aeg 07.03.2016
  2. Pakkumiste esitamise eeldatav aeg tähtaeg 17.03.2016
  3. Lepingu sõlmise eeldatav aeg 01.04.2016
  4. Valminud töö tähtaeg 30.09.2017

 *Ajakava võib jooksvalt täpsustuda.

Hankemenetluse väljakuulutamisel lisame EVEL kodulehele sellekohase täiendava teabe.

Lisainformatsioon:

EVEL inseneeria nõunik Lauri Lagle

Lauri.lagle@evel.ee

Tel. 51 22 587