Hirmul on suured silmad…

Hirmul on suured silmad…

Pilt: www.metalfloss.com

Nali on hea asi küll, aga teada on, et kõik ei saa sellest ühtmoodi aru, ning nali võib mõnele näida koguni tõese infona, ehk isegi ametliku teadaandena. Nali on tervisele kasulik nii kaua, kui see on mõistetav naljana. Nüüd, kus meelelahutusasutused on suletud, otsivad paljud meelelahutust interneti avarustest. Seetõttu on vee-ettevõtetel palve – hoidugem palun uskumast ja jagamast lugusid, mis võivad olla mitmeti mõistetavad. Näiteks ei saa Ülemiste järv tühjaks, kui inimesed hoolega käsi pesevad, või et üheks kätepesukorraks tuleb kasutada vähemalt viis liitrit vett jne.

Samuti ei ole viirusest ohustatud ühisveevärgist saadav kraanivesi, sest järvest (Tallinna Vesi) ja jõest (Narva Vesi) ammutatud vesi läbib põhjaliku puhastusprotsessi ja desinfitseeritakse igasuguste bakterite vastu. Põhjavesi liigub aga suletud süsteemides ja sõltuvalt torustike seisukorrast lisatakse põhjaveele vajadusel desinfitseerivat ainet.

Piirkondades, kus COVID-19 on levima hakanud, jõuab viirus reovette ja sealt edasi reoveepuhastitesse. Puuduvad teaduslikud tõendid, et selle viiruse bakter käituks reovees teisiti, kui teised seni teadaolevad sama rühma bakterid. Reoveepuhastite füüsikalised ja keemilised protsessid on piisavalt tõhusad, et bakter hävitada.                                                                                          

Nii Maailma Terviseorganisatsiooni WHO poolt avaldatud tehniline juhend (https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19) kui ka rahvusvaheline uurimisasutuse Global Water Reseach Coalition ülevaade (http://cwn-rce.ca/wp-content/uploads/GWRC-Factsheet-COVID-19-Virus-March-10-2020.pdf) ja mitmed teised uuringute aruanded kinnitavad, et puudub igasugune info viiruse leviku kohta joogivee või reovee kaudu.

Tähelepanu juhitakse vajadusele tagada reoveepuhastites töötavate inimeste turvalisus. Teisisõnu – tuleb vältida kokkupuudet reoveega, mis on aga tavapärane tööohutuse tagamise nõue ka muude haiguste vältimiseks.

Hoopis olulisem – vahest just sellest oleksin pidanud alustama – on tagada vee-ettevõtetes töötavate inimeste kaitse meid kõiki ohustava viiruse vastu. Et vesi jõuaks meie kraanidesse ja reovesi saaks puhastatud, peavad oma ala spetsialistid 24/7 suunama ja jälgima süsteemide toimimist. Nendel inimestel lasub vastutus tagada elutähtsa teenuse toimimine. Seetõttu tulekski meeles pidada, et vee-ettevõtete operaatorid on sama olulised meie ühiskonna toimimisele nagu ka tervishoiutöötajad. Vee-ettevõtted on kriisiks valmistunud ja teevad kõik endast oleneva, et tagada teenuse tagamine elanikkonnale, kuid igaüks meist saab anda panuse viiruse levimise vältimiseks inimeste vahel. Peske käsi (ei ole vaja kasutada viite liitrit vett ühele pesukorrale J) ja hoidke nii end kui ka oma lähedasi!

Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuht
Pille Aarma