Juhend vee-ettevõtjatele – ohtlikud ained

KIK projekti raames on koostatud juhend, mis on abiks vee-ettevõtjatele. “Juhend vee-ettevõtjatele veekeskkonnale ohtlike ainete kajastamiseks vee-ettevõtja ja kliendi vahelistes lepingutes” leiate SIIT.