Justiitsministeerium: veeteenuse hinna vaidlustamise võimalused on tagatud

TALLINN, 16. jaanuar, BNS – Justiitsministeeriumi hinnangul tagab kehtiv õigus vee-ettevõtja kliendile piisava võimaluse kaitsta kohtus oma õigusi seoses temalt nõutava veeteenuse hinnaga ja seega on kehtiv õigus selles osas põhiseadusega nõutud tasemel.

Õiguskantsler saatis eelmise aasta novembris keskkonnaministeeriumile ja justiitsministeeriumile teabenõude selgitamaks, kas vee-ettevõtete klientidel on võimalused vaidlustada veeteenuse hinda kohtus.

Õiguskantsler alustas menetlust avalduse alusel, milles avaldaja kaebas tema elukohas kehtestatud reovee ärajuhtimise teenuse hinna peale. Õiguskantsler leidis, et pole välistatud, et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses sätestatud korras kooskõlastatud hind on vastuolus seadusega või et hinna vastuolu seadusega ilmneb pärast kooskõlastamist, kui asjaolud muutuvad.

Seetõttu soovis õiguskantsler saada ministeeriumitelt selgitust, kas klientidel on olemas tõhusad õiguskaitsevahendid, et vaidlustada kohtus seadusega vastuolus olev veevarustuse ning reovee ärajuhtimise teenuse hind.

Teabenõudes küsis õiguskantsler, kuidas saab vee-ettevõtte klient kaitsta oma õigusi kohtus, kui ta leiab, et konkurentsiametiga või kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud veeteenuse hind rikub tema õigusi. Justiitsministeeriumi hinnangul on kehtiv õigus selles osas põhiseadusega nõutud tasemel.

Tallinna toimetus, +372 610 8832, sise@bns.ee

Baltic News Service