Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroos toimub konkurss PEASPETSIALISTI asendaja ametikohale

Peaspetsialisti asendajapeamised tööülesanded oleksid:

* Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist ja SA KIK keskkonnaprogrammist rahastatavate veemajandusprojektide tehniline hindamine;

* Veemajandusinvesteeringute riiklik planeerimineja rahastustingimuste väljatöötamine;

* Veemajandustaristu tehnoloogiate riiklike uuringute koordineerimine.

Täpsem info ametikoha kohta:
VOPB_peaspetsialist_asendaja_30-04-2015