KIKi on laekunud üle saja eraisikute taotlust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

KIKi pressiteade
11. juuni 2018

KIKi on laekunud üle saja eraisikute taotlust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on nädal aega vastu võtnud eraisikute taotlusi liitumaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Taotlusvooru infopäev toimub reedel, 15. juunil kell 12 hotellis Euroopa (Paadi 5a, Tallinn).

„Nädalaga jõudis KIKi 102 taotlust, mis on nii lühikese aja jooksul väga tubli tulemus. Loodan aga, et taotlejaid tuleb kordades juurde. Mida rohkem inimesi on ühisveevärki ühendatud, seda puhtam on meie endi koduümbruse keskkond,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Täpsemalt on tänaseks KIKi laekunud E-toetuste keskkonna kaudu 62 ja paberil või e-posti teel 40 taotlust. E-toetuste keskkonnas on hetkel veel sisestamisel 175 taotlust. Taotlemine käib läbi E-toetuste keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata nii e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a, 10117, Tallinn).

Kes veel kahtleb või ei tea, kuidas täpselt taotlemine käib, siis sellel reedel, 15. juunil kell 12 toimub Tallinnas hotellis Euroopa (Paadi 5a) infopäev. Üritusel  tutvustavad Keskkonnaministeeriumi ja KIKi spetsialistid täpsemalt taotlemise tingimusi ja protsessi. Infopäevale tulijatel palume eelnevalt registreeruda KIKi kodulehel. Infopäev salvestatakse, et need, kellel kohale ei õnnestu tulla, saaksid samuti infopäeval räägitust ülevaate. Videosalvestis avaldatakse KIKi kodulehel pärast jaanipäeva.

Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise taotlusvoorust jagatakse toetust üle 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Seda, kas elamu asub üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ning kas tasub toetust taotlema tulla, saab kontrollida KIKi kodulehelt leitava otsingumootori kaudu või keskkonnaregistrist.

Rohkem infot taotlusvooru kohta leiab KIKi kodulehelt siit.

Juuni alguses allkirjastasid Keskkonnaministeerium, KIK ja Eesti Vee-ettevõtete Liit hea tahte ja koostöölepingu aitamaks ühiselt eraisikuid toetuse taotlemisel ja rakendamisel ning andmaks vastastikku üksteisele tagasisidet meetme rakendamise kohta, et eraisikutel taotlemisprotsess võimalikult lihtne oleks.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest „Veemajandustaristu arendamine” ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud enam kui 20 tuhandet keskkonnaprojekti.