Õiguskantsler võttis menetlusse EVEL-i taotluse regulatsiooni põhiseaduslikkuse kontrollimiseks

EVEL pöördus 2014.a detsembris õiguskantsleri poole palvega algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus Vabariigi Valitsuse määruse nr 99 § 8 lg 2 osas.

Tänase päeva seisuga on õiguskantsler võtnud EVEL-i avalduse menetlusse Eesti Vee-Ettevõtete Liit menetlusteade ning esitanud keskkonnaministrile teabe nõudmise Keskkonnaministeerium teabe nõudmine, millele õiguskantsler ootab vastust hiljemalt 09.02.2015. Oma seisukoha EVEL-i avalduse osas kujundab õiguskantsler peale keskkonnaministrilt vastuse saamist ja selle analüüsimist.

Meenutuseks link ka EVEL detsembrikuu pressiteatele, mille sees on viide algsele taotlusele.

EVEL