Pressiteade: Õiguskantsler esitas Keskkonnaministeeriumile teabenõude seoses Eesti Vee-ettevõtete Liidu taotlusega

Pressiteade
21. jaanuar 2015

Õiguskantsler esitas Keskkonnaministeeriumile teabenõude seoses Eesti Vee-ettevõtete Liidu taotlusega

Õiguskantsler võttis eile menetlusse Eesti Vee-ettevõtete Liidu taotluse uurida valitsuse määruse nr 99 vastavust põhiseadusele. Sellega seoses esitas õiguskantsler Keskkonnaministeeriumile teabenõude, millele ootab vastust hiljemalt 9. veebruariks.

„Eesti Vee-ettevõtete Liidule on õiguskantsleri samm väga oluline. Meie mure ei ole kantud pelgalt vee-ettevõtete huvidest, vaid eelkõige lähtudes tarbijate huvidest,” ütles Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tegevdirektor Vahur Tarkmees. Tarkmehe sõnul oli õiguskantsleri kantseleist Keskkonnaministeeriumile saadetud pöördumine väga põhjalik, asjatundlik ning detailne.

Oma järelpärimises tõstatab õiguskantsler küsimuse, kas Vabariigi Valitsus on määruse kehtestamisel arvesse võtnud asjakohaseid looduslikke olusid, tehnoloogilisi võimalusi, majanduslikke mõjusid ning Eesti turul tegutsevate vee-ettevõtjate suutlikkust teha vajalikud mahukad muudatused oma tegevuses 2 aasta jooksul määruse vastuvõtmisest. Pöördumises juhitakse muuhulgas tähelepanu asjaolule, et heitveele kehtima hakanud uued nõuded võivad kaasa tuua veeteenuse kui elutähtsa teenuse hinna tõusu. Samas märgitakse, et määruse nr 99 eelnõu seletuskirjast ei selgu, kas ja kuidas on enne muudatuste tegemist veeteenuse hinnale avalduvaid mõjusid analüüsitud.

Vahur Tarkmehe sõnul näitavad õiguskantsleri poolt Keskkonnaministeeriumile esitatud küsimused, et õiguskantsler ootab Keskkonnaministeeriumilt sisulisi ning põhjendatud vastuseid.

EVEL esitas 29. detsembril 2014. a. õiguskantslerile taotluse põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse alustamiseks seoses Vabariigi Valitsuse määrusega nr 99, mis muuhulgas sätestab üliranged piirmäärad raskemetallide osas puhastatud heitvees. Sisuliselt nõudis muudatus ettevõtetel vähemalt sadades kordades ja vähem kui kuu aja jooksul oma tehnoloogia parendamist.

EVELi taotlusega saab lähemalt tutvuda siin: https://evel.eeevel-esitas-oiguskantslerile-taotluse-pohiseaduslikkuse-jarelevalve-menetluse-alustamiseks/

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELi kuulub 42 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor

Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee