Pressiteade: Täna on rahvusvaheline veepäev – suhtu veesse lugupidavalt!

Pressiteade

22. märts 2016

EVEL: Täna on rahvusvaheline veepäev – suhtu veesse lugupidavalt!  

Tänasel veepäeval esitleti Tallinna Ülikoolis Balti Filmi- ja Meediakooli tudengite tehtud lühifilme veest. Filmiklippide eesmärk on näidata, et puhas vesi meie elukeskkonnas ei ole iseenesest mõistetav nähtus – puhta vee olemasolu sõltub inimese tegevusest.

BFMi tudengite poolt valminud meeleolukaid filmiklippe saab vaadata siit:

„Veesümfoonia“: https://youtu.be/Izle8iBbx2o

„Veetegu“: https://youtu.be/sxH3vliI6vQ

„Lost and Found“: https://youtu.be/UBlmc6WG7N4

„Balti Filmi- ja Meediakooliga oleme koostööd teinud ka varem. Tudengite huvi vee teema vastu andis meile mõtte teha õpetlikud ja humoorikad videoklipid sellest, kuidas inimesed peaksid suhtuma nende endi elukeskkonnas kasutatavasse veesse ja sellega seonduvasse,“ rääkis Vee-ettevõtete Liidu esimees Vahur Tarkmees. „BFM-i tudengid on ära teinud suure töö ning näinud vaeva vaimukate stsenaariumite kirjutamise ja näitlejate juhendamisega. Mul on hea meel näha, et nad on suutnud palju häid mõtteid nii ilmekalt lühikestesse filmiklippidesse vormida. Vee rolli meie elus võtab hästi kokku klipp nimega „Veesümfoonia“, mis näitab läbi lihtsa ja kõigile mõistetava süžee, kuidas vesi veepuhastusjaamast kaunite helide saatel meie kodudesse jõuab.“

„BFM-i noored filmitegijad suhtuvad keskkonnaprobleemidesse väga tõsiselt,“ märkis BFM-i tudengite juhendaja Dirk Hoyer. „Pärast kohtumist EVEL-i esindajatega mõistsid minu õpilased veelgi paremini kui oluline on puhas joogivesi. Samuti avastasid nad eneselegi üllatuseks, kui palju on meie ümber inimesi, kes sellele teemale kas ei mõtle või seda oluliseks ei pea. Vee temaatika läks ühtmoodi korda kõigile videotega tegelenud tudengitele, hoolimata sellest, et koos oli vägarahvusvaheline seltskond. Kõige sügavama mulje jättis neile külaskäik Ülemiste veepuhastusjaama, millest inspireerituna sündis „Veesümfooniat“. Kindlasti said kõik projektis osalenud tudengid vee-teemalisi lühifilme tehes väärtusliku kogemuse.“

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 45 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153;
e-post: vahur.tarkmees@evel.ee

Silvia Kübar, Powerhouse kommunikatsioonibüroo
E-post: silvia@powerhouse.ee
Tel: 5626 9336