Pressiteade: Tiitli Aasta Veetegu pälvis Matsalu Veevärk AS veearvestite suurhanke korraldamise eest

Pressiteade

31. märts 2016

Tiitli Aasta Veetegu pälvis Matsalu Veevärk AS veearvestite suurhanke korraldamise eest

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) tunnustas täna Pärnu Raekojas oma tegevusvaldkonna parimaid. Tiitli Aasta Veetegu pälvis Matsalu Veevärk AS kaugloetavate veearvestite ühishanke korraldamise eest. Elutööpreemia anti Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessorile tehnikadoktor Heino Mölderile.

Galerii: https://onedrive.live.com/redir?resid=BF98E7865F6B878C!2929&authkey=!AEi9NaGde_BWBQQ&ithint=folder%2cjpg

Fotod: Madis Sinivee

„Koos hankides ja suuremahulisi tellimusi esitades on vee-ettevõtjad saavutanud märkimisväärse säästu veeteenuse kuludelt, kokku ca 10 miljonit eurot. Lisaks rahalisele võidule on kaugloetavad veearvestid ka töökindlamad, nende eluiga on pikem ning nutika veearvestiga on võimalik kiiremini ja täpsemalt tuvastada rikkeid, mis hõlbustab väga paljude vee-ettevõtjate tööd,“ selgitas Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor Vahur Tarkmees tagamaid, miks otsustati tänavune Aasta Veeteo auhind anda just hankeprojektile.

„Projektist on tõusnud tulu väga paljudele – riigihankes osales 21 vee-ettevõtjat, kes hankisid kokku 25 333 veearvestit, millest on tänaseks paigaldatud ca 13 000. Kuid pikemas perspektiivis tähendab suurhankelt kokku hoitud summa võitu ka tarbija rahakotile. Lisaks ei ole uute seadmete kasutamisel tarbijal vajadust ise veenäitu teatada,“ kinnitas Vahur Tarkmees. „Antud projekti eestvedajaks koostöös Eesti Vee-ettevõtete Liiduga on olnud peaasjalikult Matsalu Veevärk ASi meeskond, kellele anti tänasel tunnustusüritusel pidulikult üle 2016. aasta veeteo auhind.“

Elutööpreemia pikaajalise panuse eest Eesti veemajanduse arengusse pälvis Tallinna Tehnikaülikooli veemajanduse õppetooli emeriitprofessor tehnikadoktor Heino Mölder, kes on koolitanud muuhulgas sanitaartehnika eriala insenere ning viinud läbi mahukaid uuringuid reoveepuhastite tehnoloogia parandamiseks.

„Heino Mölder on pikka aega tegelenud tööstus- ja olmereovee puhastamise tehnoloogia uurimise ning täiustamisega,“ rääkis Vahur Tarkmees. „Süvendatult on ta tegelenud näiteks jääkmuda käitluse tehnoloogia täiustamisega, et saavutada jääkmuda hulga vähendamine ja parem kasutatavus. Ta on otseselt läbi teinud kogu reovee puhastamise arengukäigu Eestis alates 1960ndate aastate algusest. Heino Mölder on avaldanud neil teemadel üle 140 teaduspublikatsiooni. See on olnud tema elutöö ning žüriis osalenud vee-ettevõtjad olid üksmeelel, et ta väärib antud panuse eest täit tunnustust.“

Auhinnale Aasta Veetegu kandideeris kokku viis projekti ning Elutööpreemiale üksteist inimest. EVELi statuudi kohaselt valisid mõlemas kategoorias esitatud nominentide seast võitjad välja kõigi 71 Eesti Vee-ettevõtete Liiduga liitunud veemajandussektori ettevõtete esindajad. Aasta Veeteo ning Elutööpreemia auhinna saajad kuulutas Eesti Vee-ettevõtete Liit sel aastal välja viiendat korda.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 45 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Hans Liibek, EVELi juhatuse esimees, ASi Matsalu Veevärk juhatuse liige
Tel: +372 50 37 406; e-post: hans@matsaluvv.ee

Heino Mölder, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, tehnikadoktor
Tel: 66 01 247; 507 7414

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee