Täna on rahvusvaheline veepäev!

Neljandik maailma mageveevarudest on tervisele ohtlikult saastunud

 

Täna tähistatakse rahvusvahelist veepäeva, mis tänavu on pühendatud jätkusuutlikule arengule. Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhi Hans Liibeki sõnul on umbes neljandik maailma mageveevarudest tervisele ohtlikult saastunud ja seetõttu sureb maailmas aastas ligi 2 miljonit last.

„ÜRO egiidi all toimuv veepäev juhib tähelepanu eelkõige sellele, kuidas majanduslik tootlikkus ja sotsiaalse heaolu kasv mõjutavad planeedi veevarude vähenemist,“ ütles Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) juhatuse esimees Hans Liibek. „Sest hoolimata mageveevarude vähenemisest toimub siiski ka suuremat sorti veeraiskamine – suuremal osal maailma rahvastikust läheks toimetulekuks vaja ainult kolmandik sellest veekogusest, mida nad igapäevaselt tarbivad.“

Umbes neljandik maailma mageveevarudest on Hans Liibeki sõnul aga tervisele ohtlikult saastunud. „Igal aastal sureb maailmas ligi 2 miljonit last reostunud veest põhjustatud haigustesse,“ sõnas Hans Liibek. „Meil Eestis on olukord küll oluliselt parem, kuid sellegipoolest ei tohi me puhta vee alatist olemasolu liiga enesestmõistetavalt võtta.“ Hans Liibeki sõnul saab suurem osa Eesti elanikest igapäevaselt hea kvaliteediga kraanivett, kuid ei oska tähelepanu pöörata asjaolule, milline väärtus see tegelikult on.

EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees lisas, et jätkusuutlik veemajandamine tähendab Eestile eelkõige seda, et inimestele oleks kättesaadav tervislik joogivesi igal ajahetkel ning jõukohast looduskeskkonna, me veekogude hoidmist ja kaitsmist. „Viimase 15 aasta jooksul on Eestis investeeritud veemajandusega seotud infrastruktuuri olukorra parandamiseks ligikaudu miljard eurot, mille tulemusena on elanikkonnale tagatud kvaliteetne joogivesi ja oluliselt vähendatud veekogudesse sattuva reostuse hulka,“ lisas Vahur Tarkmees. „Ning ükski Eestis tegutsev vee-ettevõtja ei ole keskkonnasäästuteelt maha astunud – inimeste tervise, puhtama loodus- ja elukeskkonna nimel tehakse edaspidigi mõistlikke investeeringuid.“

Koos ülemaailmse veepäevaga peetakse ka rahvusvahelist sanitaarpäeva, sest puhta vee ja kanalisatsiooni olemasolu on elutähtsad vaesuse, haiguste ja eriti laste suremuse vähendamisel.

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee ) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 42 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Allikas: Delfi

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/neljandik-maailma-mageveevarudest-on-tervisele-ohtlikult-saastunud?id=71069601