23. novembril toimus NOAH projekti lõpuseminar. 2019 aasta jaanuaris alanud projekt sai lõpetatud väärika lõpuüritusega Rakveres.

Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade

koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga

25. november 2021. a

Teisipäeval, 23. novembril toimus projekti “Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal” (NOAH) lõpuseminar. 2019 aasta jaanuaris alanud projekt sai lõpetatud väärika lõpuüritusega Rakveres.

Ürituse avasõnad edastas Rakvere linnapea Triin Varek. Rakvere linnavalitsuse ja Rakvere Vesi AS-i eestvedamisel rajati „tark“ lüüs Rakvere linna Süstatiigi väljavoolukaevule, mis suubub Soolikaoja kollektorisse. Soolikoja kollektori kaevu paigaldati mõõteseadmed kollektori veetaseme mõõtmiseks ja vastava info edastamiseks lüüsile.

Keskkonnaministeeriumi poolt osales lõpuseminaril veeosakonna nõunik Raili Kärmas. Euroopa roheleppe teemal sai sõna Euroopa Komisjoni kõneisik Vivian Loonela. HELCOMi vaadet sademevee haldamise osas selgitas Dimitry Frank-Kamenetsky.

NOAH lõpuseminar sisaldas projekti ekspertide erinevaid ettekandeid linna veemajanduse nii passiivsetest kui ka aktiivsetest planeerimise ja juhtimise meetmetest. Nils Kändler Tallinna Tehnikaülikoolist esitas ülevaate NOAH projekti käigus välja töötatud planeerimisvahendist – EWL. EWL (Extreme Weather Layer ehk äärmuslike ilmastikuolude kiht) on sobiv abivahend linna ruumiplaneerimise, ehituse ja torustike haldamisega seotud valdkonna spetsialistidele, mis võiks tulevikus muutuda osaks linnaplaneerimise üldistest protseduuridest.

Sylvia Waara Halmstadi Ülikoolist kirjeldas sademevee kvaliteedi mõõtmise strateegiaid. Projekti koordinaator Ivar Annus Tallinna Tehnikaülikoolist võttis oma ettekandes  piltidena kokku kõik projekti tegevused. Riia Tehnikaülikooli vanemteadur Arnis Lektauers tegi ülevaate üleujutuste seire andmetöötlus- ja prognoosikeskkonnast.  

Luca Vezzaro Taani Tehnikaülikoolist esitles õnnestumisi ja õppetunde linnade sadeveesüsteemide reaalajas juhtimisel ja Magdalena Gajewska Gdanski Tehnikaülikoolist tegi ettekande looduspõhistest lahendustest linna veeringluses. Lisaks tegi Indrek Tamberg Keskkonnalahendused OÜ-st ülevaate Eesti vee-ettevõtete jätkusuutlikkusest.

Seminari lõpuosa sisaldas ülevaadet NOAH kommunikatsioonist ja sidusrühmade kaasamisest, mille esitas Hanna Rissanen Satakunta rakenduskõrgkoolist. Ülevaate 2021-2027 Interregi rahastamisperspektiividest tegi Interregi Läänemere piirkonna projektijuht Sophie Herbert.

NOAH projekti elluviimisesse panustasid tippspetsialistid Eestist, Soomest, Poolast, Lätist, Rootsist ja Taanist. Projekti pilootaladeks valiti kokku kaheksa linna ja kaasati mitmeid vee-ettevõtteid. Projekti tehnilise poole eest vastutasid seitse ülikooli ja teadusasutust. Projekti tulemusi aitavad levitada mitu rahvusvahelist katusorganisatsiooni.

Eestist osaleb projektis lisaks Tallinna Tehnikaülikoolile Eesti Vee-ettevõtete Liit, Haapsalu ja Rakvere linn ning AS Rakvere Vesi. Kaaspartnerina osaleb projektis Keskkonnaministeerium.  Linnade, omavalitsuste ja vee-ettevõtete kaasamise eesmärgiks on tugevdada maakorralduse ja ruumiplaneerimisega tegelevate asjatundjate suutlikkust nii avalikus kui erasektoris.

NOAH projekti „Läänemere kaitsmine puhastamata reovee ärajuhtimise eest linnapiirkondade üleujutuste ajal“ rahastatakse Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmist Interreg (2. prioriteet: loodusvarad, eesmärk 2.1: puhas vesi). Projekti eelarve on ~3 milj eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi panus on 2,432,732.45 €. Projekt algas 2019. aasta jaanuaris ja kestab kuni 2021. aasta lõpuni.

Lisainfo:

Projekti koduleht: http://sub.samk.fi/projects/noah.

Info Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) kodulehel: https://evel.ee/projektid/noah-jaanuar-2019-detsember-2021/.

Irina Vahtra, EVEL kommunikatsioonijuht, tel: 5648 3211, e-post: irina.vahtra@evel.ee.

Ivar Annus, Ph.D, Projekti koordinaator, Tallinna Tehnikaülikool, tel: 620 2557, e-post: ivar.annus@taltech.ee.

Rakvere Linnavalitsus
Erkki Leek – tel: 5661 0001, e-post: erkki.leek@rakvere.ee.

Haapsalu Linnavalitsus
Remi Treier – tel 5191 3630, e-post: remi.treier@haapsalulv.ee.