Vee-ettevõtjad tutvustasid keskkonnaministrile vee-sektori murekohti

Pressiteade

21. mai 2015

Vee-ettevõtjad tutvustasid keskkonnaministrile vee-sektori murekohti

Täna keskkonnaminister Marko Pomerantsiga kohtunud Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhid tutvustasid ministrile vee-sektori peamisi probleeme ning nende võimalikke lahendusi.

„Peamine, mida täna ministrile rääkisime, puudutas vajadust algatada uue ohtlikke aineid puudutava regulatsiooni väljatöötamist,“ ütles Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Kuid puudutasime ka teisi teemasid, näiteks küsimust, mis saab Eesti vee-sektorist aastal 2021, mil peame iseseisvalt hakkama saama, sest Euroopa Liidu struktuurfondidest toetuseid enam ei tule?“

„Tänane kohtumine oli vee-sektori inimestele ja ka tarbijatele väga oluline,“ kinnitas Vahur Tarkmees. „Lõppude lõpuks ajame ju kõik ühiselt Eesti asja – me kõik soovime, et me elukeskkond oleks elamisväärne, et me joogivesi oleks puhas, kvaliteetne ja vastuvõetava hinnaga ning seda olukorras, kus vee-ettevõtjad ei peaks abirahadest sõltuma.“

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee ) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 42 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor

Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee