Vee-ettevõtted avavad üle Eesti reoveepuhastite uksed

Pressiteade

12. mai 2017

Vee-ettevõtted avavad üle Eesti reoveepuhastite uksed.

Mai lõpus avavad paljud vee-ettevõtted üle Eesti oma reoveepuhastusjaamas uksed, et tutvustada huvilistele kanalisatsiooni lastava vee töötlemise protsessi. Külalisi oodatakse reoveepuhastitega tutvuma laupäeval, 27. mail 2017.

 Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt korraldataval sündmusel näeb, kuidas kanalisatsiooni lastud reoveest saab taas kristallpuhas ja keskkonnasõbralik vesi. EVELi tegevdirektori Vahur Tarkmehe sõnul ei teadvustata enamasti, et veeringkäik ei lõpe hetkel, kui vesi kraanist alla voolab. „Tänapäevaste tehnoloogiate abil puhastatakse reovesi selliselt, et protsessi lõpus ei ole sel enam mingit äratuntavat lõhna, värvi ega keskkonnaohutu, vee võib taas looduse loomulikku ringi lubada,“ rääkis Tarkmees. „Kaasaegsed puhastid on moodsad tööstushooned, kus muuhulgas toodetakse biogaasi, soojus- ja elektrienergiat,“ lisas ta.

Tallinna Vee kommunikatsioonijuhi Eliis Venniku sõnul on koos keskkonnateadlikkuse kasvuga suurenenud ka inimeste huvi tootmisprotsesside vastu. „Avatud uste päevade korraldamine vee- ja reoveepuhastusjaamades on meie jaoks kujunenud juba iga-aastaseks traditsiooniks, sest elanike huvi meie tegevuse vastu on suur. Protsessi oma silmaga nägemine on parim võimalus veenduda, et meie joogivee kvaliteet on tõesti väga hea ja merre lastav reovesi puhas ning ohutu,“ rääkis ta. „Meile teeb rõõmu, et tänavu on otsustanud sel päeval oma uksed avada ka paljud teised vee-ettevõtted mujalt Eesti piirkondadest,“ lisas Vennik.

 Järve Biopuhastuse reoveepuhastis näeb hästi tööstusest pärineva reovee puhastamise protsessi. Tutvustame külastajatele selle tehnoloogiat ning erinevaid etappe,” sõnas tootmisdirektor Andra Pärnamäe.

 “Emajõkke lastava heitvee kvaliteedi eest vastutava Tartu Veevärgi puhasti rajamisel on mõeldud mitu sammu ette. Biogaasitehase ehitus, mille toormaterjaliks on reoveemuda, toodanguks elekter ja soojus, võimaldab vähendada Tartu ökoloogilist jalajälge,” rääkis juhataja Toomas Kapp ja lisas: “Julgustan kõiki külastama oma reoveepuhastit, sest seal olevad seadmed ja protsessid on väga huvitavad.”.

Lahtiste uste päevaga on ühinenud AS Tallinna Vesi, AS Tartu Veevärk, AS Emajõe Veevärk, AS Iivakivi, OÜ Jõgeva Veevärk, OÜ Kohila Maja, OÜ Järve Biopuhastus, AS Pärnu Vesi ja OÜ Põltsamaa Varahaldus. Ettevõtete nimekiri võib täieneda. Täpsem teave osalevate ettevõtete kohta viidetega registreerimisinfole on leitav interaktiivselt kaardilt.

Keskkonnaministeeriumi andmetel tekkis  Eestis 2015. aastal  reovett ligikaudu 103 miljonit kuupmeetrit. Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud ca 85% Eesti elanikkonnast. Aastal 2002 oli kanalisatsioonivõrku ühendatud 71%. Puhastamist vajavast reoveest 44% pärines Tallinna Paljassaare reoveepuhastusjaamast.

Vaata ka fotogaleriid reoveepuhastitest EVELi kodulehelt.

Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 47 vee-ettevõtet ja 27 vee-alaga seotud ettevõtet.

Täiendav informatsioon:

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee

Irina Vahtra, EVELi kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5648 3211; e-post: irina.vahtra@evel.ee

logo eestiVesi annab elu!