EVEL: Vee-ettevõtted ei vastuta uputuste eest kaubanduskeskustes

Pressiteade

23. august 2017

EVEL: Vee-ettevõtted ei vastuta uputuste eest kaubanduskeskustes. Uputused on põhjustatud keskuste projekteerimis- ja ehitusvigadest. Sademete valingud aina tugevnevad ja probleemiga tuleb tegeleda uputuse tekkekohas.

Meedias on laialdast kajastamist leidnud uputused kaubanduskeskustes, mis oleks justkui tingitud ühiskanalisatsiooni võimetusest. Kaubanduskeskuste kinnistute sademeveekanalisatsiooni ja ühiskanalisatsiooni liitumispunkti läbilaskevõime ei peagi tagama suurvee tõrgeteta äravoolu. Igal juhul tuleb vesi katuselt alla juhtida, et valingu korral kogunev vee kaal konstruktsioone ei lõhuks. Kuid seda ei tohi teha kinnisel meetodil ühendatuna torust-torusse, sest valingvihma ei võta ühisveevärgi sademeveetorusik vastu. Puhverdamiseks on vaja kasutada “sidurit”, mille puhul suunatakse suurvesi kas mahutitesse või siis platsile, kust see voolab restkaevu. Nagu näiteks fotodel SIIN .

Kui vesi peakski platsi üleujutama ja vee tase tõuseb mõned sentimeetrid, siis pole see suur probleem ei autodele ega jalakäijatele. Suure pinnaga platsilt aurab vesi suhteliselt kiiresti. Säästetud saavad kaubanduskeskuste konstruktsioonid, ruumid, kaubad, inimesed.

Vastutustundetu on arvata, et valingvihmad on harvaesinev paratamatus, millega kaasnevad kahjud tuleb üleelada näidates näpuga vee-ettevõtete suunas. Kliima soojenemisega sademete valingud sagenevad ja tugevnevad. Uputustega tuleb tegeleda nende tekkekohas

Sademevee probleemide ja lahendustega saab lähemalt tutvuda 06.04.2017 TTÜ-s toimunud veepäeva seminari TTÜ doktorandi ja nooremteaduri Nils Kändleri videoettekande abil, mis on nähtav siit: https://www.youtube.com/watch?v=DGi0jWI-mws&index=5&list=PLiHoM8P8-wVG4Ool243eNbggws3S8MgeO.

Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 47 vee-ettevõtet ja 27 vee-alaga seotud ettevõtet.

Vahur Tarkmees
EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153
e-post: vahur.tarkmees@evel.ee