Veefirmade korraldatud elektrienergia ühishanke konkursi võitsid Alexela Energia AS ja Eesti Energia AS

EVEL pressiteade
12. detsember 2016

Veefirmade korraldatud elektrienergia ühishanke konkursi võitsid Alexela Energia AS ja Eesti Energia AS
 
Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) poolt korraldatud elektrienergia ühishanke konkursil tegi parima pakkumise fikseeritud hinnaga paketile Alexela Energia AS, kes pakkus veefirmadele 2017. aastaks elektrienergia hinnaks 31,49 eur/Mwh. Eesti Energia AS pakkus elektrienergiat hinnaga 32,66 eur/Mwh.
 
„Konkursitulemus oli üle ootuste hea, nii madalat elektrienergia fikseeritud hinda pole vee-ettevõtetele varasemalt pakutud,“ kinnitas EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Kuna elektri hind moodustab joogivee ja kanalisatsiooni hinnast suure osa, sõltub hanke tulemustest enam kui 300 000 Eesti elaniku tulevaste igakuiste veearvete suurus.“
 
„Alexela Energia AS on elektriturul kõige kiiremini kasvav energiamüüja. Nelja aastane ärikogemus elektriturul efektiivselt tegutseda on tulnud tänu pidevale investeerimisele nutikatesse IT arendustesse,“ sõnas AS Alexela Energia müügijuht Priidu Ahven.
 
Elektrienergia ühishanget korraldati Eesti Vee-ettevõtete Liidu eestvedamisel ja koostöös vastutava hankija AS-iga Matsalu Veevärk teist korda. Uue hanke eesmärk oli muuhulgas suurendada raamlepingu sisest konkurentsi, mis ka õnnestus. Täna on raamlepingus kokku kuus elektrimüüjat: Alexela Energia AS, INTER RAO Eesti OÜ, Eesti Energia AS, Nordic Power Management OÜ, Imatra Elekter AS ja Baltic Energy Services OÜ.
 
36 vee-ettevõtte tarbeks sõlmitud raamlepingus lepiti kokku 4-aastaseks lepinguperioodiks maksimumhinnad, millest kallimalt ei tohi vee-ettevõtetele elektrit müüa. Reaalne tarbimishind selgub minikonkursside tulemusena, milles küsitakse vee-ettevõte poolt valitud perioodiks ja paketile konkreetne hind. Esimese minikonkursi parima pakkumise fikseeritud hinnale tegigi Alexela Energia AS.
 
„Eelmise perioodi sarnane hange andis igakülgselt kinnitust sellele, et elektri ostmiseks on valitud õige metoodika, eelkõige paindlik raamlepingu süsteem,“ kinnitas EVELi juhatuse esimees ja Matsalu Veevärk ASi juhatuse liige Hans Liibek. „Ühishanke korraldamine on vee-ettevõtetele soodsam ja kuluefektiivsem ning selle tulemusel on võimalik kokku hoida vee-ettevõtte, elektrimüüja ja samuti kliendi kulusid.“
 
Hanke tellinud 36 vee-ettevõtte aastane elektrienergia tarbimine on kokku ligikaudu 60 000 MWh. Suurematest piirkondadest, mille elanike tulevased veearved sellest hankest sõltuvad, võiks nimetada Pärnu, Rakvere, Valga, Võru, Paide, Rapla, Keila, Sillamäe, Haapsalu, Kärdla, Kuressaare, Viljandi linnad ning Viimsi, Kiili, Saku, Saue vallad.
 
Ühishanke projektijuhiks oli EVEL, vee-ettevõtete volitatud esindajana tegutses AS Matsalu Veevärk, riigihanke läbiviimise teenust osutas Jarlo Dorbek Hankepartner OÜst.
 
Ühishanke tellisid järgmised vee-ettevõtted: AS Emajõe Veevärk, AS Haapsalu Veevärk, AS Iivakivi, AS Kadrina Soojus, AS Keila Vesi, AS Kuressaare Veevärk, AS Kärdla Veevärk, AS Matsalu Veevärk, AS Paide Vesi, AS Põlva Vesi, AS Pärnu Vesi, AS Rakvere Vesi, AS Rapla Vesi, AS Saku Maja, AS Sillamäe-Veevärk, AS Valga Vesi, AS Viimsi Vesi, AS Viljandi Veevärk, AS Võru Vesi, AS Häädemeeste VK, OÜ Esmar Vesi, OÜ Järvakandi Kommunaal, OÜ Järve Biopuhastus, OÜ Kiili KVH, OÜ Jõgeva Veevärk, OÜ Kose Vesi, Paldiski Linnahoolduse OÜ, Põltsamaa Varahalduse OÜ, OÜ Raven, OÜ Strantum, OÜ Tõrva Veejõud, OÜ Võhma Elko, OÜ Abja Elamu, OÜ Velko AV, OÜ Vihula Valla Veevärk, OÜ Vändra MP.
 
Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELi kuulub 47 vee-ettevõtet ja 28 vee-alaga seotud ettevõtet. EVELi kuuluvad vee-ettevõtted teenindavad enam kui 90% Eesti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse tarbijaid.
 
Täiendav informatsioon:
 
Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee

Silvia Kübar, Powerhouse kommunikatsioonibüroo
Tel: +372 5626 9336