Veekäitlusesse on vaja sadu töölisi

Eestis on umbes 500 veekäitlemisega tegelevat ettevõtet, kes on kas kohe või lähiaastatel valmis palkama uusi, veepuhastusjaamades ja reoveepuhastitel töötavaid operaatoreid, kuid praegu meie kutsekoolid neid ei koolita. Seda tühimikku asub täitma Järvamaa kutsehariduskeskus, mis võtab sügisel kaheaastasele täiendkoolitusele kuni 30 õppurit.

Veekäitlusoperaator on vee-ettevõtete liidu hinnangul kahtlemata tulevikueriala.

“Mitte ainult vee-ettevõtted ei paku operaatoritele tööd, vaid ka tööstused. Kõik, kes omavad oma veevärki. Ja inimesed vananevad töökohtadel, on vaja koolitada järelkasvu.
Tehnika muidugi areneb ka koguaeg, aga muutuvad ka keskkonnanõuded nii joogivee kvaliteedile kui heitvee kvaliteedile. Nii et õpetus peab olema kaasaegne,” ütles Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor Vahur Tarkmees.

Kui seni on ettevõtted ise ühe kindla puhasti operaatoreid välja õpetanud, siis Järvamaa kutsehariduskeskus annab laiemad baasteadmised. Sügisel võetakse kaheaastasele täiendkoolitusele juba praegu töötavad veekäitlusoperaatorid, kuid aasta hiljem avatakse statsionaarne grupp operaatorite uuele põlvkonnale.

“Praktikabaasid on üle Eesti aga koolitused on, eriti just nendel töötavatel inimestel, plaanitud niimoodi, et me ei istu mitte ühes linnas, ühes kohas kõik see kaks aastat, vaid nad hakkavad käima üksteisel veekäitlusjaamades niiöelda külas. Ja loengud on erinevates veekäitlusjaamades üle Eesti,” lausus Järvamaa kutsehariduskeskuse juhtõpetaja Ivar Kohjus.

Türi Vesi OÜ juhataja Jan Raudsepp ütles, et nende reoveepuhasti on üks võimalikke praktikabaase. “Ja mitte ainult see, vaid ka just meie väikepuhastid. Sest et väga suur vajadus on just nende väikepuhasti operaatorite koolitusel. Ehk et see koolitusprogramm on ikkagi väga tänuväärt ettevõtmine. Kas inimene saata siis õppima, kes soovib tulla meile tööle või siis juba leidagi turult uus, täiesti väljaõppinud noor spetsialist,” ütles Raudsepp.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

ERR majandusuudised

Videolõiku 2. mai 2017 AK uudistest näeb järgnevalt lingilt:

http://www.err.ee/593348/veekaitlusesse-on-vaja-sadu-toolisi