EVEL strateegia arenguvestlused

EVEL kutsub kõiki aktiivselt osalema EVEL uue strateegia loomega seotud arenguvestlustel Eesti erinevates paikades. Kokku neli sarnast sündmust.

Vestluse teema: EVEL liikmete-ettevõtete arengueeldused, -takistused, probleemid, vajadused, hinnangud ja ootused ühisele tegutsemisele (Liidule).

Vestlust juhib Ülo Peets.

Päevakava (sama struktuur kõigis kohtades):

9.30-10.00 saabumine, kohvi

10.00-10.20 vastuvõtva vee-ettevõtte tutvustus (ettevõtte iseloomustus, mis tehtud, mis teoksil, tulevikuplaanid)

10.20-12.00 strateegia arutelu

12.00-12.30 kerge eine

12.30-14.30 strateegia arutelu

14.30- … Objekti külastus huvilistele (midagi on igalpool vaadata)

Ajad ja kohad (aadressid täpsustame hiljem):

 1. Kolmapäev 27.aprill Kuremaa (AS Kuremaa Enveko)
2. Kolmapäev 11.mai Toila (AS Toila V.V.)
3. Kolmapäev 01.juuni Lihula (AS Matsalu Veevärk)
4. Kolmapäev 08.juuni Abja-Paluoja (Abja Elamu OÜ)

Siit leiate Strateegia töörühma (STR) 3.-4.03 toimunud seminari kokkuvõtte ja kogu str protsessi etapid.
VL protsessi etapid
STR_3._4.03.2016_Seminari rühmatööde koond

Arenguvestlusele tulles oleks soovitav STR kokkuvõte enne üle vaadata. Siis on mõte erksam. 

EVEL uus strateegia tuleb arenguvestlustel osalenute nägu. Seetõttu ootan suurt huvi ja motivatsiooni osalemiseks.

Registreerimiseks saatke palun kiri aadressile evel@evel.ee nimetades sobiv aeg ja koht ja osalejate nimed. Osaleda võib ka mitmes kohas! Kõige mugavam on registreerida kasutades all olevat vormi. Mitme koha valiku puhul palun täita vorm vastav arv kordi.

[contact_bank form_id=2 show_title=true show_desc=false]