Tehnovõrkude ja -rajatistega seotud küsimusi käsitlev seminar

Kutsume Teid tehnovõrkude ja -rajatistega seotud küsimusi käsitlevale seminarile, mis toimub neljapäeval, 18.veebruaril 2016 Järvevana tee 3 adminhoones EVEL bürooga samal 5. korrusel sinises klassiruumis, mille teekonna leiad SIIT . Autoga tõkkepuu juurest sissepääsuks tuleb vajutada vasakul käel asuvale kuulari nupule, oodata kui Teid kõnetatakse ning öelda parooliks: “EVEL koolitusele” Edasi sõidul jälgige EVEL logosid. 

Seminari esimeses blokis selgitatakse talumiskohustuse tekkimise aluseid, so millal ja millist regulatsiooni kasutatakse ning mida tasub talumiskohustuse seadmisel silmas pidada. Samuti käsitletakse omal ajal üksnes kinnisasja omaniku nõusoleku alusel rajatud trassidega (n-ö õigusliku aluseta võõral maal asuvad trassid) seotud probleeme võrrelduna hilisemal ajal rajatud tehnovõrkude ja -rajatistega. Puudutatakse tasude regulatsiooni ja nõudmise korda ning samuti seotud lahendeid, sh hiljutine Maiväli vs Elering kaasus ning viidatud kaasusest ja Justiitsministri seisukohtadest tulenevaid juhiseid. Seminari esimeses blokis kõnelevad vandeadvokaadid Pirt Jesse ja Tanel Kalaus ning jurist Ants Soone. Kutsutud on ka Justiitsministeeriumi esindajad, kelle vastutusvaldkonda kuulub nimetatud regulatsiooni väljatöötamine. 

Seminari teises blokis tutvustab hiljuti doktorikraadi kaitsnud AS Tallinna Vesi võrkude arenduse juht Margus Koor tehnovõrkude ja -rajatistega seotud tehnilisi ning praktilisi aspekte sh projektide läbivaatamise temaatika lähtudes uuest ehitusseadustikust.

Seminari lõpuks on kõigil osalejatel selgemad teadmised tänasest olukorrast tehnovõrkude ja -rajatiste talumisega seotud regulatsiooni hetkeseisust, aga tehnovõrkude ja -rajatistega seotud tehnilistest ning praktilistest küsimustest. 

Päevakava 

9:30-10:00 – kogunemine, hommikukohv

10:00-13:00 – Esimene blokk: tehnovõrkude ja -rajatiste talumisega seotud regulatsiooni hetkeseis vee-ettevõtja vaatevinklist. Kõnelevad: vandeadvokaadid Piret Jesse ja Tanel Kalaus ning jurist Ants Soone. 

13:00-14:00 – lõuna

14:00-16:00 – Teine blokk: tehnovõrkude ja -rajatistega seotud tehnilised ning praktilised küsimused: Kõneleb: AS Tallinna Vesi võrkude arenduse juht Margus Koor, PhD.

Seminari materjalid saadame enne seminari registreerunutele e-kirja teel, et igaüks ise soovi korral need välja saaks printida.

Seminari hind EVEL liikmetele on 20 eurot + käibemaks ning mitteliikmetele 40 eurot + käibemaks. Seminari hind sisaldab lisaks seminarile nii kohvipause kui ka lõunasööki.

Palume seminarile registreeruda hiljemalt 16.veebruariks 2016 aadressil evel@evel.ee või EVEL veebil siin kasutades all olevat vormi.

Ettekanded:

Tehnovõrkude ja rajatiste talumise problemaatika 2016 02 17

Vee-ettevõtjad ja konkurentsiõigus (EVEL) 2016 02 18

Ettekanne 2 – Margus Koor

ettekanne

EVEL_18.02.2016_kohtupraktika_SOONE_Ants