Seminaride/koolituste materjalid

Veepäeva konverents “Veerahu”

Coli-laadsete ümarlaud

Vee taaskasutuse regulatsiooni tutvustus

ÜVVKS tutvustu

Töötervishoid ja tööohutus

Reoveesette seminar (Keskkonnaministeerium)

Reoveesette seminar (Keskkonnaamet)

Arutelu Kuressaare Veevärgi juhtumist

Kriisideks valmistumine vee-ettevõtetes