Seminaride/koolituste materjalid

Vee taaskasutuse regulatsiooni tutvustus

ÜVVKS tutvustus

Töötervishoid ja tööohutus

Reoveesette seminar (Keskkonnaministeerium)

Reoveesette seminar (Keskkonnaamet)

Arutelu Kuressaare Veevärgi juhtumist

Kriisideks valmistumine vee-ettevõtetes