AS Emajõe Veevärk täiendas Euroopa Liidu piiriülese koostööprogrammi abiga elutähtsa teenuse kättesaadavust.

AS Emajõe Veevärk viis ellu projekti „AS Emajõe Veevärk kaasajastatud kaugjälgimisüsteemi
laiendamine ja hädaolukordades elutähtsa teenuse kättesaadavuse parandamine kohalikule
elanikkonnale“ (ER 191) Eesti Euroopa Liidu välispiiri programmi toel (Estonian EU external border
programme 2014-2020). Projekti käigus viidi läbi vee-ettevõtte automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi
arendustööd, visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil, soetati varustust toimekindluse
parendamiseks ning viidi läbi õppereise ja infoseminare teadmiste vahetuseks ja täiendamiseks

AS Emajõe Veevärk automaatika- ja kaugjälgimissüsteemi (SCADA) arendustööd ning
visualiseerimistööd neljal joogiveepuhastil (Tiheda, Tudu, Roela Kooli ja Roela Keskuse)

Projekti käigus viidi ellu SCADA platvormi vahetusprojekti arengukava alusel kirjeldatud arendustööd.
Arendustööde järgselt tekkis võimalus AS-i Emajõe Veevärk koostööpartneritele lubada SCADA
ligipääs projektide elluviimise ajal vaid projekti hõlmavate objektide jälgimis- ja juhtimisvõimalustele.
See tähendab, et koostööpartneritel puudub edaspidi ligipääs mittevajalikele objektidele SCADAs ja
selle tulemusena väheneb toimekindluse poole pealt oluliselt turvarisk ning paraneb andmete
konfidentsiaalsus.

Täpsemalt loe SIIT