Möödunud koolitused

10.11.2021
Veebiseminar: Töötukassa ja tööstusettevõtete koostöö võimalused
Eesti Vee-ettevõtete Liit korraldab koostöös Töötukassaga veebiseminari, kus saab täpsema ülevaate Töötukassa teenustest ning koostöö võimalustest. Seminari teemad: Milline on tööotsijate profiil Eestis? Kuidas leida töötajaid töötukassa abil? Milliseid…
02.11.2021
Indikaatorite koolitus
Kutsume Teid osalema infoseminaril „Indikaatorid - kasulik töövahend“, mis toimub 2. novembril kell 10:00-12.00 Zoom-is. EVEL-i indikaatorite töörühm on kogunud andmeid alates 2014. aastast. Infoseminaril tutvustame andmete kogumise eesmärki,…
20.10.2021
Operaatorite õppepäevad
Kutsume EVEL liikmeskonna vee- ja reoveepuhastusjaamade operaatoreid osalema operaatorite õppepäevadel, mis toimuvad 20.-21. oktoobril 2021. a Ojako puhke- ja koolituskeskuses Pärnumaal. Tegu on järjekorras viienda üritusega, mis on suunatud…
28.09.2021
Kliendi südant võitev teenindussuhtlus
Kutsume vee-ettevõtete klienditeenindajaid osalema koolitusel „Kliendi südant võitev teenindussuhtlus“, mis toimub 28.-29. septembril 2021. a Klaara-Manni puhke- ja seminarikeskuses Pärnumaal. Koolituse eesmärgiks on arendada klienditeenindajate eneseteadlikkust ja teadvustada positiivsete…
25.08.2021
Survepesuauto otsikute kasutamine
Koolituse eesmärgiks on tutvustada erinevaid survepesuauto otsikuid ja nende kasutamist vastavalt olukorrale. Koolitust viib läbi Aivar Soone Citytech OÜ-st Kaiser Eur-Mark esindaja Eestis. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest poolest.…
10.06.2021
Targad lahendused üleujutusriskide vähendamiseks – NOAH projekti kogemused
Kutsume osalema 10. juunil 2021. a toimuvale seminarile: „Targad lahendused üleujutusriskide vähendamiseks – NOAH projekti kogemused“. Aastatel 2019 – 2021 viiakse Läänemere ümber olevate riikide poolt ellu EL INTERREG…
27.05.2021
Infoturbe teadlikkuse tõstmine
Olete oodatud koolitusele „Infoturbe teadlikkuse tõstmine“, mis toimub neljapäeval, 27. mail kell 10:00-12:00 Zoomis. Kutse kehtib kõigile Eesti Vee-ettevõtete Liidu liikmete töötajatele, sest tegemist on liidu poolt tellitud koolitusega.…
19.05.2021
Jõgeva Veevärgi kogemused elektrikatkestuse ajal
Olete oodatud kuulama Jõgeva Veevärgi kogemusi kriisiolukorra lahendamisest 27.aprillil toimunud elektrikatkestuse ajal. Kohtumine on vabas vormis,  kus Rait Persidski räägib sündmustest, mis said alguse, kui kadus elekter ja kontori…
04.05.2021
Küberturbeteemaline veebikohtumine
Olete oodatud küberturvalisuse teemasid käsitlevale kohtumisele, mis toimub teisipäeval, 4. mail kell 10:00 Zoomis. Kohtumise eesmärgiks on selgitada kehtivaid nõudeid, nende täitmise võimalusi ja vastata tekkinud küsimustele. Just selle…
25.03.2021
Õhusaasteloa teemaline veebikohtumine
Olete oodatud õhusaasteloa teemalisele veebikohtumisele 25. märtsil kell 10:00 – 11:30, mille käigus Keskkonnaameti välisõhu peaspetsialist Merily Lakson annab ülevaate vee-ettevõtetele kehtivatest nõuetest. Lisaks tutvustab ta äsja valminud abikalkulaatorit,…
03.03.2021
Veevõtukohtade uute määruste tutvustus ja küsimustele vastamine
Viimase paari nädala jooksul on palju küsimusi tekitanud veevõtukohtade projekti ja nõuete määruste eelnõud ja seletuskirjad. EVEL palus tekstide koostajatel EVEL-i liikmetele tutvustada uusi nõudeid ja vastata tekkinud küsimustele.…
17.02.2021
Uue joogivee direktiivi tutvustus
Eelmise aasta lõpus võttis Euroopa Parlament vastu direktiivi olmevee kvaliteedi kohta (2020/2184), mida kõnekeeles nimetatakse joogivee direktiiviks. Uus direktiiv on varasemast (98/83/EL) oluliselt poliitilisem ja suunatud tarbijatele. Kvaliteediparameetritele seati…