Möödunud koolitused

26.01.2021
Reoveepuhastite fosforikoormuse uuringu tulemuste tutvustamine ja arutelu
26. jaanuaril 2021. a kell 14:00 toimub "Reoveepuhastite fosforikoormuse uuringu tulemuste tutvustamine ja arutelu" Zoomis. Erki Lember annab ülevaate tehtud tööst ja vastab tekkinud küsimustele. Osaleda on lubanud ka…
06.01.2021
Veebikohtumine Keskkonnaametiga
6. jaanuaril 2021. a kell 10:00-12:00 toimub veebikohtumine Keskkonnaametiga. Tutvustatakse muudatusi veekasutuse aruande esitamisel KOTKAS-esse. Registreerimine lingil SIIN.
24.11.2020
CWPharma projekti lõpuseminar “Ravimijääkide teke, kogumine ja käitlus“.
Kolme aasta jooksul tegid Läänemere ümber olevad riigid tihedat koostööd Interregi poolt rahastatavas projektis nimetusega CWPharma. Eesmärgiks oli töötada välja meetmed piirkonna ravimijääkide emissiooni vähendamiseks ja koostada soovitused reovee…
06.11.2020
Veebikoolitus: KIK-i projekti “Sademeveesüsteemide projekteerimise aluste kaasajastamine” tulemuste tutvustamine
Veebikoolitus: KIK-i projekti "Sademeveesüsteemide projekteerimise aluste kaasajastamine" tulemuste tutvustamine. Koolitusel antakse ülevaade sademeveesüsteemide projekteerimise metoodikast ja kliimamuutuse mõju arvestamisest Eesti arvutusvihmades. Lisaks tutvustatakse hüdroloogilise riski kontseptsiooni ja arvutust.   …
22.10.2020
Colilaadsete bakterite teemaline veebikohtumine
Kutsume Teid osalema veebikohtumisel, mille käigus annavad Terviseameti spetsialistid ülevaate colilaadsete bakteritega seotud teemadest ning oma kogemustest räägib Tallinna Vesi AS esindaja. Kohtumine toimub 22. oktoobril kell 13.00 –…
30.09.2020
Veebiseminar: rahalise tagatise rakendamine reoveesettele
Kolmapäeval, 30. septembril 2020. a kell 11:00 korraldab EVEL koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga veebikohtumise, mille käigus selgitatakse olukorda seoses rahalise tagatise rakendamisega reoveesettele. Kohtumine on ajendatud EVEL-i kirjast Riigikogule,…
17.09.2020
Tööstusreovee efektiivsem käitlemine – projekti BEST tulemused
Eesti Vee-ettevõtete Liit kutsub Teid osalema seminaril „Tööstusreovee efektiivsem käitlemine - projekti BEST tulemused ”, mis toimub neljapäeval, 17. septembril 2020. a Põltsamaa kultuurimajas. Projekti lõpuseminaril tutvustatakse valminud analüüse, abimaterjale, juhendeid,…
03.09.2020
Isikukaitsevahendite nõuded ja kasutamine
Infopäev: "Isikukaitsevahendite nõuded ja kasutamine". Isikukaitsevahendite ja muude tööohutust tagavate materjalide kasutamist puudutav teave on seoses viiruse puhanguga muutunud eriti aktuaalseks. Nõudeid isikukaitsevahenditele ja muid tööohutust tagavaid tingimusi tuleb…
21.05.2020
Veebiseminar: „Vee-ettevõtlus COVID-19 eriolukorra ajal ja tulevikus“.
Kutsume EVEL liikmeid kuulama, kaasa rääkima ja kogemusi jagama! Neljapäeval, 21. mail algusega kell 11.00 toimub veebiseminar teemal „Vee-ettevõtlus COVID-19 eriolukorra ajal ja tulevikus“. Eriolukord on nüüdseks kestnud 2…
14.04.2020
Veebikohtumine COVID-19 teemal
Tulenevalt eriolukorrast on ametiasutused vee-ettevõtetele edastanud küsimusi, selgitusi ja juhiseid. Paljudel on saadud materjalide kohta tekkinud küsimusi ja soov saada infot edasiste plaanide kohta kogutud andmete põhjal. Keskkonnaministeeriumist Raili…
19.02.2020
Infopäev „Veearvestite tehnoloogiad, andmete kogumine ja lugemine, taatlemine, sh statistiline taatlemine jms.“
Infopäev „Veearvestite tehnoloogiad, andmete kogumine ja lugemine, taatlemine, sh statistiline taatlemine jms.“ Vee-ettevõtetele pakuvad oma tooteid ja teenuseid mitmed erinevad veearvestite müüjad ja sideettevõtted. Üldises info ülekülluses ja ka…
18.02.2020
Kohtumine III: päikeseenergia tootmine ja tarbimine vee-ettevõtetes
Teisipäeval, 18. veebruaril 2020 kell 10:00 saavad kokku vee-ettevõtted, kes on huvitatud päikeseenergia tootmisest ja tarbimisest. Kohtumine toimub Paide Vesi AS reoveepuhasti õppeklassis (Ruubassaare tee 18, Paide). Osalemiseks palume…