Möödunud koolitused

10.03.2015
EVEL seminar Raplas 10.märts 2015
Seminari päevakava: 1.       „Kas pneumosüsteeme saab veekäitlusjaamades paremini hooldada ja tõhusamalt kasutada? “ – Frid Kaljas, Festo OY AB Eesti Filiaal2.       “Kas FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse hinna ja…
19.02.2015
Amphora infopäev
Eesmärk: anda ülevaade digitaalsest keskkonnast, mis võimaldab hallata hõlpsalt projektdokumentatsiooni, lihtsustab asutustevahelist dokumendivahetust ja dokumentide kooskõlasturinge ühises keskkonnas. Antud infopäeva käigus tutvustatakse Amphora erinevaid võimalusi nende tegevuste läbiviimisel. Infopäeva…
17.02.2015
EVEL SLT (seadusloome) töörühma laiendatud koosolek-seminar
Koosoleku ettekanded: Lisa 2.Ohtlikud ained Paide reoveepuhasti heitvees 170215 Lisa 3.KKA_segunemispiirkond_1702014_EVEL Lisa 1.Sillamäe vee erikasutusloast
08.01.2015
Veeinfra meetmemääruse koolitus
EVEL korraldab evelÜVVK koolituste sarja raames koostöös KKM'i ja KIK'iga koolituse toetuse andmise tingimustest meetmes "Veemajandustaristu arendamine" avatud taotlemise korral.
20.12.2014
EVEL ühine õppereis Taani
EVEL delegatsioon viibis Taanis õppereisil 24.-27.novembril 2014.a, mille eesmärgiks oli tutvuda kohalike energiasäästlike lahendustega, mis on kasutusel veesektoris Taanis. Samuti kohtuti Taani Vee-ettevõtete Liiduga DANVA. Esitlused on leitavad siin:…
20.10.2014
Reovee ja -sette käitlemise seminar Paide reoveepuhastil
Kutsun teid reovee ja -sette käitlemise seminarile 22.oktoober 2014, mis toimub Paide reoveepuhastil Ruubassaare tee 18.  Päevakava: 9.45 – 10.00 Kogunemine, kohvi 10.00 – 11.30 teemad: 1) Reovee desinfitseerimine ja…